פרק שני המסורת היהודית־האסלאמית

פרק שני המסורת היהודית האסלאמית' במשך רוב ימי הביניים היוו יהודי האסלאם את החלק הגדול והפעיל של העם היהודי . היהודים שחיו בארצות נוצריות , כלומר באירופה , היו מיעוט , ומיעוט חסר חשיבות יווסית . כל מה שהיה יצירתי ומשמעותי בחיי היהודים , פרט לדברים מעטים יוצאים מן הכלל , התרחש בארצות האסלאם . קהילות היהודים באירופה פיתחו מעין תלות תרבותית ביהודי העולם המוסלמי המתוחכם והמתקדם הרבה יותר , עולם שהשתרע מספרד המוסלמית במערב ועד עיראק , איראן ומרכז אסיה במזרח . בימי הביניים המאוחרים - לא ניתן לקבוע כרונולוגיה מדויקת - חל שינוי משמעותי בתחום זה . יהודי האםלאם ירדו במספרם , גם מבחינה יחסית וגם מבחינה מוחלטת , ומרכז הכובד של העולם היהודי עבר ממזרח למערב , מאסיה לאירופה , מן האםלאם לנצרות . 1 התהוות המסורת היהודית האסלאמית ותולדות היהודים בעולם המוסלמי הביניימי היו נושא לספרות מחקר נרחבת . נזכיר כאן רק מעט מן המחקרים שהתפרסמו לאחרונה . הפניה למחקרים אחרים אפשר למצוא במחקריו הביבליוגרפיים של מרק כהן , ראה לעיל , פרק א , הערה . 1 הסקירות המקיפות היחידות על הנושא הן עדיין אלה המצויות בספרי תולדות היה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי