פרק ראשון האסלאם ודתות אחרות

פרק ראשון האםלאם ודתות אחרות שני סטריאוטיפים שולטים במרבית הדברים שנכתבו על סובלנות ואי סובלנות בעולם המוסלמי . הראשון מתאר לוחם קנאי , פרש ערבי היוצא מן המדבר רכוב על סוסו , בידו 1 מצב הלא מוסלמים במדינה המוסלמית נחקר על ידי : Non-Muslim Subjects : A Critical Studyof the Covenant of 'Umar , London 1930 A . S . Tritton , The Caliphs and their ( להלן : טריטון , ( הודפס מחדש ב ; 1970 וכן על ידי : non-musulmans en paysd ' Islam , Beirut 1958 A . Fattal , Le Statut Legal des ( להלן : פטאל . ( הספרות על העדות הלא מוסלמיות השונות היא בלתי מאוזנת . המחקר המדעי על הנוצרים נוטה לעסוק בהיסטוריה של הנצרות והכנסיות יותר מאשר בחיים למעשה של הקהילות הנוצריות . קיימת ספרות עניפה למדי בערבית . מחקרים כלליים בשפות מערביות כוללים את . in : Handbuch der Orientalistik , Leiden 1964 Eastern Christianity , London 1968 ; B . Spuler , Die Morgenlandischen Kirchen , A . S . Atiya , A History of על ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה של היהודים בארצות האסלאם ישנם פרסומים חדשים מעולים : Arab Lands : A Historyand Source B...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי