הקדמה למהדורה העברית

הקדמה למהדורה העברית ההיסטוריה היהודית בתקופה שבין חורבן הממלכה היהודית העתיקה להקמת הרפובליקה היהודית המודרנית היא סיפור של פיזור ואובדן שלטון . היהודים נפוצו בארצות רבות , בקרב עמים רבים . בנוסף לכך - ואולי מעל לכל - הפרידו וחצצו בין היהודים תרבויות במזרח ובמערב , שהיו יריבות ולעתים קרובות אף סותרות , ושהיהודים היוו מרכיב חשוב באוכלוסייתן . התרבויות היריבות בעת העתיקה המאוחרת היו האימפריה הרומית והאימפריה הפרסית , ובשתיהן היתד . נוכחות יהודית משמעותית . זו הסיבה לקיומם של שני תלמודים , ולא אחד ; התלמוד הירושלמי משקף את ההוויה היהודית בעולם הלניסטי , ים תיכוני ורומי בעיקרו , בעוד שהתלמוד הבבלי משקף את העולם השונה בתכלית של בבל ופרם . גם בחלוקה העיקרית של המאה שלנו - בין המערב הליברלי למזרח הקומוניסטי - נמצאו ופעלו יהודים משני צידי המתרס . מאבק ענקים ניטש במשך רוב תקופת ימי הביניים והעת החדשה בין העולם הנוצרי לעולם המוסלמי , שעוצבו ונשלטו תקופת מה על ידי דתות מתחרות אך בעלות מוצא משותף . במהלך 14 המאות האחרונות התפתחו ההיסטוריה והתרבות היהודית במידה רבה - כמעט בלעדית - בתוך שתי התרבוי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי