היהודים בעולם האסלאם

ברו ^ רד לואיס ברנרד לואיס היהודים בעולם האסלאם ברנרד לואיס היהודים בעולם האסלאם תרגמה מאנגלית מרים שקד V A מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים Originally published in English under the title The Jewsof Islam copyright © 1984 by Princeton University Press by Bernard Lewis המערכת המדעית פרופ ' ישעיהו גפני ( יו " ח , פרופ ' מרדכי ברויאר , פרופ ' יעקב ברנאי  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי