35. הרה־סקטוריאליזציה - סיכום

. 35 הרה סקטוריאליזציה - סיכום " תופרי המדים" בארץ בסוף המאה העשרים נוקטים אסטרטגיות שייחדו את תקופת הסקטוריאליזציה של חברת היישוב לפני קום המדינה : הם מתרגמים תכנים פרטיים למונחים ולמושגים ציבוריים . ולמרות זה אין לטעות : התרגום הזה אינו מתנסח בלשון ציבורית משום של"תופרי המדים" אין חלומות ציבוריים של ממש , שמהם אפשר לגזור את מונחיה של לשון ציבורית כלשהי . יש להם קרעי מחשבות וססמאות שיצרו רעיונאים מתוחכמים , וכל זה די בו לנסות ולהעביר דפוסי צריכה פרטיים מאוד אל התחום הציבורי , אבל אין בו כדי להפיח מחדש רוח בשיח הציבורי הרציונלי כמו בתקופת היישוב . הדומות כאן עניינה בעצם הדבר שבשתי התקופות התרחשו תהליכי סקטוריאליזציה , והשונות עניינה בלשון שדוברה בפי משתתפי השיח הציבורי — בעת ההיא והיום . באותם ימים , בתקופה הסקטוריאלית הראשונה , נעתקה הלשון הפרטית מפי בני האדם כי הם התמסרו לרעיונות גדולים ולחלומות ציבוריים . הם מסרו , כביכול , את פרטיותם לסקטור שמטיב מכולם לבנות את המציאות שראוי שתהיה לחברה כולה . במקום הלשון הפרטית שנעתקה מפיהם , הם דיברו לשון ציבורית , בגדיהם היו למדים , ושגרת יומם ה...  אל הספר
מוסד ביאליק