34. תהליכי הרה־סקטוריאליזציה: "תופרי המדים"

. 34 תהליכי הרה סקטוריאליזציה : " תופרי המדים" קריאות התיגר "מסקטרות" את בעליהן רק משעה שיש בכוחם של בעלי הקריאות הללו להחצין ברבים את זהותם הנפרדת , ולהסתובב בחוצות התחום הציבורי לבושים במדי הייצוג שלהם , או במילים אחרות , משעה שהם מסוגלים להפגין סגנון חיים אופייני . כדי שיהיו מדים , צריך שיהיו בעלי יוזמה שיהפכו בגדים של יומיום למדים המסמלים זהות סקטוריאלית , שיהפכו דפוסי צריכה של יומיום , שתכליתם מלכתחילה היתה לספק צרכים פרטיים בעזרת מצרכים בעלי אופי פרטי , לסגנון חיים המסמל שייכות לסקטור חברתי מוכר וידוע . תהליך כזה מתרחש במקומות שונים בעולם , לא רק מן הצד של הביקוש , כלומר לא רק מן הצד של בני האדם המטפחים זהות מיוחדת והמבקשים לסמל אותה ולהחצין אותה ברבים ו תהליך כזה מתרחש גם מן הצד של מי שמבקש למכור בכסף מלא את מוצריו , שתכליתם לספק את צורכיהם הפרטיים של הקונים , אבל מוצא שהדרך היעילה לשווק אותם היא באמצעות אריזה ציבורית . כשהופכים את המצרך הפרטי לבעל משמעות ציבורית , כביכול , בייחוד באמצעות פרסומת מתאימה , מעתיקים בעצם , בעיני הצרכנים , את המצרך הפרטי מן התחום הפרטי אל התחום הציבו...  אל הספר
מוסד ביאליק