33. תהליכי הרה־סקטוריאליזציה: קריאות התיגר על הזהות הקולקטיבית

. 33 תהליכי הרה סקטוריאליזציה : קריאות התיגר על הזהות הקולקטיבית את תהליכי הסקטוריאליזציה מחדש של החברה בישראל יש לתלות , בראש ובראשונה , בהתפלגות הדעות והעמדות בקרב אזרחי ישראל בנוגע לבעיות דומות לאלה שפילגו אותם בימי ראשית הציונות . אופי זיקת היהודים בהווה לעברם המשותף , למורשתם הדתית ולדבקות באורח החיים של דורות קודמים , ואופי זיקת היהודים בהווה לשכניהם הפלשתינים , לעולם הערבי כולו , ולתהליך המדיני הנע , לפחות לכאורה , לקראת שלום . שלא כמו מצב הדברים בתקופת היישוב , הדעות והעמדות למיניהן אינן מבטאות היום התלהבות ותקוות של עולים , של כובשים ושל בוראי עולם חדש , אלא הן מבטאות הסתייגות ודחייה מדעות מנוגדות ומדעות שחלקים בעם חולקים עליהן , ועוד הן מבטאות ניסיון להתבצר , איש איש בפינתו , כדי שלא להיפגע מן הסיכונים שבהגשמת קריאות התיגר של הסקטורים ההולכים ומתגבשים כלפי הזהות הקולקטיבית הישראלית , כמו שהיא נתפסת ונחשבת היום . קריאת התיגר המאיימת ביותר היא גם הסמויה מכולן , הלא נחשבת והלא נידונה , והיא זו שמתבררת מאורחות חייהם ומאורח מחשבתם של האזרחים "הוותיקים . " זוהי קריאת התיגר של הסקטו...  אל הספר
מוסד ביאליק