32. תהליכי הרה־סקטוריאליזציה והגלובליזציה

. 32 תהליכי הרה סקטוריאליזציה והגלובליזציה תהליך הגלובליזציה , שהוא בעיקרו ביטול האילוץ שיש במרחק הגאוגרפי , נתפס לעתים כאילו הוא מוחק גבולות , מסיר מחיצות בין בני האדם ומכנס את הכול באותו כפר קטן , הידוע בכינויו "הכפר הגלובלי . " אמנם התהליך הזה מסיר גבולות מוכרים וישנים , אבל הוא גם מקים מחיצות חדשות ; הוא יוצר זיקה בין צעירים רבים בחלקי תבל שונים , אבל שם מחסומים בין צעירים אחרים , לפעמים תושבי אותה עיר . במילים אחרות , תהליך הגלובליזציה גם מביא לידי גיבושם של סקטורים בחברות קיימות ( מסקטר , ( שם מחסומים בין דוברי אותה לשון , שכל אחד מהם מטפח בתוכו "קטע גלובלי" אחר . הגלובליזציה אינה אוניפורמציה של כל באי עולם , שכן הגלובוס מצמיח בני אדם וחברות מכל המינים , וכשתהליך הגלובליזציה מתחולל , פירושו של דבר שסוגים נבדלים של בני אדם ושל חברות הולכים ומתפשטים ברחבי הגלובוס , ומוצאים להם אחיזה גם בתוך חברות שהיו הומוגניות יותר עד כה , בטרם התחולל התהליך . אחד מן ההיבטים של תהליך הגלובליזציה הוא "הלך הרוח הפוסט מודרני , " העושה לו נפשות בייחוד בקרב בני נוער ואזרחים צעירים . מדעת אנחנו נדרשים ...  אל הספר
מוסד ביאליק