31. הטרנספורמציה הצרכנית של הסקטור החילוני

. 31 הטרנספורמציה הצרכנית של הסקטור החילוני יקשה עלינו לאמוד את כוחו של הסקטור החילוני הוותיק , "סקטור שוכני המרכז מאז ומעולם , " במערכת הסקטוריאלית העולה וצומחת מחדש מפקעותיה בכל ערוגות החברה הישראלית , ולכן גם יקשה עלינו לנסח טענה כללית על יחסי הכוחות בין כל הסקטורים החדשים לבין עצמם . הסיבה לכך ברורה למדי ואפשר לצפות בה על נקלה : חברי הסקטור של שוכני המרכז אינם עושים דברים במצבים שבהם היה אפשר לאמוד את כוחם לעומת כוחם של יתר הסקטורים : הם ממעטים להשתתף בהפגנות , נוטים להימנע בהצבעות אמת ובהצבעות דמה של סקרי דעת הציבור , ו"זיקתם המשחקית" לפוליטיקה , יש בה כדי למנוע כל אפשרות להעריך את כוחם הממשי , אלא בימים מיוחדים , נרגשים ולא שכיחים כימי שמחה ואבל מיוחדים במינם . הלכי הרוח הפוסט מודרניים המנשבים בתוכם , לרוב בלי שיודו בכך , לא רק מנתקים אותם ממערכות המושגים ה"אידאולוגיות , " לא רק מכנסים אותם ב"אספסוף המשכילים , " לא רק מטפחים בהם "זיקה משחקית" לפוליטיקה , אלא גם , מזווית ראייה אחרת , מחזקים את הגישה הצרכנית שלהם לנושאים שעל סדר היום הציבורי על חשבון הגישה הפעילה והיוצרת . האזרחים...  אל הספר
מוסד ביאליק