29. מערכת הריבוד החברתי כשרירות־לב כוחנית

. 29 מערכת הריבוד החברתי כשרירות לב כוחנית שני סימנים מובהקים יש לו , כאמור , לשיח הציבורי בישראל : היעדר לשון ציבורית ואופיה "המפלטי" של הנסיגה מן המפגש הכול לאומי בפורמציות השיח . סימן ההיכר הראשון בא לידי ביטוי גם בטיפוח לשונות סקטוריאליות ייחודיות למיניהן . החרדים והדתיים מדברים בלשון לא מובנת שאין בה כדי לשתף את הלא דתיים . ליושבי המרכז החילונים יש מערכת מסועפת של תקשורת המונים , שאינה מובנת לרבדים חברתיים שונים בחברה , לא לעולים החדשים מברית המועצות לשעבר , לא לחרדים ולא לערביי ישראל . סימן ההיכר השני של השיח , האופי המפלטי של הנסיגה ממנו , מתבטא בזיהוי קבוע של הרודף , שמפניו נמלטים אלה הבונים את הוויית החיים הסקטוריאלית החדשה : העיתונות הדתית והחרדית מציינת שהיא באה לעולם מפני שהיא נמלטת מתועבותיה של העיתונות החילונית ; את המגורים ההולכים ומתבדלים של חילונים מחדדים , ולהפך , מנמקים שני הצדדים בהימלטות זה מפני זה ; המתנחלים , מייסדי סקטור העתיד של הציונות הדתית , מכריזים על עצמם כעל "נרדפי השמאל ; " הבריחה של חילונים רבים מן העיר ירושלים מתוארת בהימלטות מפני תהליך "ההתחרדות" של ...  אל הספר
מוסד ביאליק