26. משבר הלגיטימציה ותהליכי הדה־רציונליזציה

. 26 משבר הלגיטימציה ותהליכי הדה רציונליזציה תעשיית ההעתקים חסרי המקור לא היתה קמה אלמלא התפתחה בתנאים של תהליכי דה רציונליזציה אינטנסיביים העוברים גם על החברה הישראלית , ומשבר לגיטימציה שיש לתלות אותו בבדידותו ההולכת וגוברת של המרכז . לכן , נקדים כאן ונתאר את התהליכים הללו , נוסיף ונתאר את המצב החדש והמשונה משהו של השיח הציבורי בארץ , ואחר כך ננסה להסביר את מעשה הייצור ההמוני של רפרודוקציות , שיש בו כדי להעיד על השוני המובהק בין תהליכי הסקטוריאליזציה החברתית בימים ההם ובין התהליכים הללו בימינו אנו . כנקודת מוצא לכל אלה יש לקבוע שאמנם הקולוניאליזם , בבחינת דפוס היחסים עם הפלשתינים , התקיים לאורך זמן , אבל היה אפשר לדעת במשך כל זמן קיומו שגם הוא אינו אלא אשליה , כמו החתירה לנורמליזציה , כל עוד המחלוקות בינינו לבין שכנינו , ובייחוד בינינו לבין הפלשתינים , אינן מוסדרות ומנוהלות באורח מניח את הדעת בעיני שני הצדדים . פעם אחר פעם הוטחה אמת זו בפנינו — במלחמת יום הכיפורים , במלחמת לבנון ובאינתיפאדה — עד שהגענו לתחנת הביניים החשובה מכול , הנקראת "הסכמי אוסלו . " אל התחנה הזאת באנו כשניצני הסקט...  אל הספר
מוסד ביאליק