23. הנורמליזציה - השאיפה והאשליה

. 23 הנורמליזציה - השאיפה והאשליה לכאורה , היה אפשר לצפות שהמפגש ההיסטורי בין המוני העולים החדשים מארצות ערב ובין היישוב הוותיק יהיה מופת למפעל ציוני כהלכתו : הנה המדינה קמה , השערים שהיו נעולים — נפתחים , היהודים שלא יכלו לבוא — באים , והסולידריות שהולידה את הציונות מוכיחה את עצמה הלכה למעשה — במעשה "הקליטה ההמונית , " ב"קיבוץ הגלויות , " ב"מיזוג הגלויות" וכיוצא באלה . אבל , כידוע , לא כך היה . כאמור , אין לתלות את כשלון המפגש הזה ואת הטראומה הרב דורית , שנולדה בעקבות הכישלון , ברצון רע . יש לתלות זאת בתפיסה החדשה בנוגע לזהות הקולקטיבית הראויה למדינה החדשה , " הממלכתיות . " התפיסה הזאת לא היתה באה לעולם אלמלא העייפות הקולקטיבית שאחזה ביישוב היהודי בשנים ההן , ואלמלא השאיפה העזה להיות סוף סוף כמו כולם , "כאחד העמים , " "נורמלים , " 123 מן הבחינה הלאומית ומן הבחינה הפוליטית . העייפות הזאת ניכרה בעת ההיא בעולם הראשון כולו , שעדיין ליקק את פצעי מלחמת העולם , ועל הכול , כמובן , היו יהודי כל העולם אבלים , כואבים , פצועים ופגועים ; גם יהודי ישראל היו פגועים ועייפים לאחר המלחמה בארץ , אבל הי...  אל הספר
מוסד ביאליק