21. רמות במחלוקת הציבורית על החברה הסקטוריאלית

ו . 2 רמות במחלוקת הציבורית על החברה הסקטוריאלית המחלוקת על החברה הסקטוריאלית , המתקיימת כבר שנים רבות , היא " הישראלית" מבין המחלוקות בחברה שלנו , שכן רק בישראל התגבשה בשלב הראשית חברה סקטוריאלית מסוג זה . מיום קום המדינה , שלב אחר שלב , מרסקים את שרידי החברה הסקטוריאלית ההיא , לא תמיד מתוך הבנת טיב הריסוק והפירוק והשלכותיו , אבל תמיד מתוך מחלוקת . במשך כל השנים הללו מתגלעת המחלוקת הזאת ברמות שונות , ובכל עת משתתפיה מנסים להטות את דעת הציבור לרמה זו או אחרת על פי דעתו של כל צד . ואלה הן שלוש הרמות במחלוקת הזאת : הרמה הראשונה היא מאבקי הכוח . בשנים הראשונות לכינון המדינה , היה השמאל הציוני היריב החזק ביותר של בן גוריון . מפ"ם היתה אז המפלגה השנייה בגודלה והשפעתה היתה רבה על הדור הצעיר של אותם ימים , משוחררי הצבא לאחר מלחמת העצמאות . הימין היה בעת ההיא חלש יחסית , שכן "תנועת החירות" היתה כמעט מחוץ לגבול הלגיטימיות , והדתיים היו בעלי הברית הנאמנים של מפא"י , מפלגת השלטון . המערכות המוסדיות העיקריות שבהן התגבש כוחה של מפ"ם אגב שותפות עם בעלי ברית מקרב מפלגת השלטון , מפא"י , היו המערכות למ...  אל הספר
מוסד ביאליק