18. הקיבוץ כ"מודל האמפירי הנורמטיבי" של "הסוציאליזם הישראלי"

. 18 הקיבוץ כ"מודל האמפירי הנורמטיבי" של " הסוציאליזם הישראלי" בשלב זה , לפני שנוסיף ונדון בגלגוליה של החברה הסקטוריאלית , ובייחוד בגורלו של "הסקטור הפועלי" — גלגולים וגורל שהיו כרוכים זה בזה — נפתח כאן מעין סוגריים לשם דיון על הקיבוץ . סיפור עלייתו ונפילתו של הקיבוץ , על פי ההגדרות המוסכמות של המונחים " עלייה" ו"נפילה , " הוא מעין דגם ללימוד החלומות , האפשרויות , התקוות , ההישגים , המחדלים , הסיכויים , הבזיונות וההחמצות בסיפור עלייתה ופירוקה של החברה הסקטוריאלית . הדיון הזה יבהיר לנו את הדיון הכללי בהמשך הדברים כאשר נשוב ונסגור את הסוגריים שאנחנו פותחים עכשיו , ומדיון זה יהיה אפשר להסיק את מה שעתיד עוד לקרות לצורות ולמבנים שונים אחרים בחברה הישראלית , ואת מה שעתיד עוד להתחולל בה . הקיבוץ נקרא כאן "מודל נורמטיבי" משום שהוא מתאר את המצב הראוי להיות על פי שיפוטם הערכי של רוב חברי הסקטור הפועלי בתקופת היישוב . הקיבוץ הוא גם "מודל אמפירי" משום שהוא תופעה שהתקיימה ומוסיפה להתקיים , ויש בה כדי ללמד אותנו על תופעות חברתיות רבות אחרות , קרובות לה ורחוקות ממנה . הקיבוץ נחשב בעת ההיא להגשמה האופ...  אל הספר
מוסד ביאליק