16. שני מודלים סוציאליסטיים: החלוקתי והתרומתי

6 ו . שני מודלים סוציאליסטיים : החלוקתי והתרומתי הסוציאליסטים בעולם ניסו כידוע להסיר את העוול שבא לידי ביטוי באי שוויון בסיכוי ליהנות מטובות ההנאה , המתחלקות באורח לא שווה בחברה . מקור העוול הזה , לדעת הסוציאליסטים , נעוץ באי שוויון בבעלות על ההון ובניהולו , שמביא לידי טובות ההנאה הללו . אפשר לעקור את העוול הזה , לדבריהם , רק אם מגיעים למקורו . אף על פי כן , על מפלגות השמאל הדמוקרטי באירופה נכפתה הבחירה בין עשיית צדק חברתי בלי לרדת עד שורשיו , בלי להסיר את העוול כליל , ולהסתפק בחלוקה מחדש של ההכנסה הלאומית לטובת מעמד העובדים , ובין עשיית צדק חברתי מן היסוד על ידי ארגון מחדש של מערך התרומות ליצירת העושר הלאומי , כדי שיוכר מעמדם של העובדים כיוצרי העושר האמתיים , והם יהיו זכאים להנאה רבה יותר מפרות העושר . באירופה לא היה בהם די כוח כדי להיאבק למען ארגון מחדש של הבעלות על ההון ועל ניהול ההון , מלבד ההלאמה של תעשיות היסוד , שלא העבירה את גורמי הייצור המולאמים לניהולם ולבעלותם של העובדים , אלא לידי פקידים ממונים . לכן הסתפקו מפלגות השמאל שם במאבק נגד החולי — האי שוויון בהכנסות , אבל לא נאב...  אל הספר
מוסד ביאליק