14. הסקטורים השונים כסוגים של קולוניזציה

. 14 הסקטורים השונים כסוגים של קולוניזציה היסטוריונים וסוציולוגים לא מעטים התבלבלו לגמרי לנוכח מיוחדותה ומקוריותה של הדרך המשותפת המוסכמת . אלה היו רגילים להסביר תופעות על ידי השוואתן לאחרות , כלומר להחיל דפוס כללי או מונח כללי על התופעה הנחקרת וגם על תופעות דומות , ולהסביר את כולן בעזרת דפוס כללי זה או מונח כללי זה . מדובר בהליך מתודולוגי שכיח ובעל תוקף , שחסרונו האחד הוא שקשה להסביר באמצעותו תופעות ייחודיות , חריגות וקשות השוואה . אין פירושו של דבר שההשוואה כאן מיותרת . לעולם אין השוואה מיותרת , אבל צריך שהועלתה תעלה על נזקה , ושתוספת ההבנה שלנו בעקבותיה תעלה על הבלבול שהיא עלולה לגרום . דברים אלה נכונים אפוא בנוגע למונחים רבים , ובחרנו להציג את הרעיון באמצעות המונח "קולוניאליזם . " המפעל הציוני היה בין השאר תהליך של קולוניזציה יהודית של ארץ ישראל . את התנועה הציונית , כמו את כל התנועות הלאומיות האחרות , אפשר להבין , להעריך ולשפוט על רקע המצב ההיסטורי , הפוליטי והתרבותי שבו פעלה . על רקע זה , קולוניזציה המתבצעת על ידי ילידי אירופה בארץ לא אירופית , לא היתה תופעה בלתי שכיחה בשלוש מאו...  אל הספר
מוסד ביאליק