12. הייצוג הסקטוריאלי והדמוקרטיה הייצוגית

. 12 הייצוג הסקטוריאלי והדמוקרטיה הייצוגית אמנם הדמוקרטיה בחברה הסקטוריאלית בתקופת היישוב היתה " דמוקרטיה ייצוגית" כמו זו הפועלת ברוב ארצות הדמוקרטיה , אבל מגרעות הדמוקרטיה הייצוגית בלטו בה פחות , ופחות פגמו בה . הדמוקרטיה הייצוגית נחשבה תמיד גרסה דמוקרטית פגומה , שאין לגנות את הפגם המובהק שלה , שכן הוא הכרחי בחברות גדולות היקף . דמוקרטיה של ממש מתקיימת כמובן רק כאשר היא ישירה , וכל אזרח רשאי להשפיע במידה שווה על עיצוב דמותה של החברה שבה הוא חי ועל תהליך קבלת ההחלטות המתרחש בה . דמוקרטיה כזאת יכולה להתקיים בחברות קטנות היקף כמו , אולי , במולדת הדמוקרטיה , באתונה . מושג "הייצוג" עצמו הותקף , כידוע , כמעט מכל זווית אפשרית ובדיסציפלינות שונות . ההתקפה העיקרית בשנים האחרונות היא מחוגים פוסט מודרניים , אבל גם מאחרים , מודרניים לחלוטין , המטילים ספק בעצם אפשרות הייצוג , כלומר בעצם האפשרות שתופעה אחת תציג מחדש את תכונותיה הרלוונטיות של תופעה אחרת , הנעדרת מן השטח . קשה מאוד להשלים עם מצב שמישהו נוטל את מקומו של מישהו אחר , ומתיימר להיות אותו אחר , אף על פי שהכול יודעים שאין הוא זה , וכמו שכות...  אל הספר
מוסד ביאליק