9. השיח הציבורי והריבוד החברתי

. 9 השיח הציבורי והריבוד החברתי את "השיח הציבורי" אפשר לכאורה להבין כמו שביקש הברמס להבין את "התחום הציבורי , " וכך בערך הבינו אותו רוב חסידי הדמוקרטיה בתקופה המודרנית : השיח הציבורי הוא הדגם הטוב ביותר , הראוי , של כל שיח , וכאשר הוא אינו מתנהל כמו שמצפים ממנו , רואים בכך " סטייה מן הדמוקרטיה" ומנסים לתקנו . בשיח הזה מנוסח סדר יום , המשקף את בעיותיהם של הסקטורים למיניהם והקבוצות למיניהן בחברה , כל צד רשאי לנסח טענות וטענות שכנגד באשר לכל נושא שעל סדר היום , והטיעונים בשיח הציבורי הרציונלי , בעד ונגד , נוגעים הן לרמת "הרציונליות המהותית , " לפי ההגדרה של ובר , כלומר בעד ונגד רציותם של ערכים ומטרות שראוי שנשאף להגשמתם , והן לרמת " הרציונלית הפורמלית , " כלומר טענות בנוגע למידת היעילות והתכליתיות של כל אמצעי ושל כל דרך בהגשמת המטרות והערכים . שלא כמו בפרלמנט שבו מנצח הטיעון החזק ביותר , כלומר זה שבעליו מצליח לגייס יותר קולות מצביעים , הרי בשיח הציבורי הרציונלי מנצח הטיעון הרציונלי הטוב ביותר , ובזה מותר השיח הדמוקרטי בתחום הציבורי ממאבק הכוחות הדמוקרטי הפרלמנטרי , לדעת הברמס . אלה הם בע...  אל הספר
מוסד ביאליק