8. התחום הציבורי של החברה הסקטוריאלית

. 8 התחום הציבורי של החברה הסקטוריאלית התחום הציבורי בארץ לא נוסד על ידי הפקעתו מן הפרטים שניצבו בעבר בראש הסדר הפאודלי , כמו שסיפר יורגן הברמס על אודות 5 התחום הציבורי באירופה , אלא הוא הצבר התחומים הפרטיים המוחצנים של הסקטורים השונים , המגברים את העין . האבחנה המושגית הזאת בין שתי ההגדרות השונות של התחום הציבורי יכולה לסייע בהסבר המצב בתקופת היישוב , וגם בתיאור המצב ההולך ומתהווה בימינו בחברה הישראלית ( ראה בהמשך הדברים . ( הסקטורים אינם רק קהילות של זהויות קולקטיביות נבדלות , שכל פרט חי לו בקרב בני אדם השותפים לו בזהות הקולקטיבית העצמית . הסקטורים , כאמור , הם גם קבוצות סטטוס , והם נבדלים זה מזה בסגנון החיים של כל אחד מהם , בדפוסי התצרוכת ובמדים שהם לובשים . השייכות הסקטוריאלית היא ויזיבילית ( נראית לעין . ( חברי כל סקטור מחצינים את נבדלותם , ומזדהים בציבור על פי התוכן הייחודי המובהק לתחומם הפרטי . כמו בקהילות דתיות כלשהן ובקבוצות תרבות כלשהן , גם בחברה הסקטוריאלית חיי הפרט מאורגנים אגב זיקה הדוקה לזהותו הקולקטיבית , והזיקה הזאת היא אמירה בעלת משמעות בענייני הציבור שבתוכו מתקיים הקו...  אל הספר
מוסד ביאליק