7. האוכלוסין, צורכי הפרט והיווצרות הסקטורים

. 7 האוכלוסין , צורכי הפרט והיווצרות הסקטורים האוכלוסייה היהודית בימים שלפני קום המדינה היתה קטנה במספר , ובשיאה , שנה אחת לפני קום המדינה , מנתה כשש מאות אלף בני אדם בלבד . לעומת המספר הקטן של בני אדם , גאתה הארץ , כאמור , מרוב ארגונים , תנועות פוליטיות , חברות יצרניות , סוכנויות מסחר למיניהן , ארגוני רווחה , איגודים מקצועיים , לנדסמנשפטים , עיתונים יומיים וכתבי עת אחרים ומערכות תרבות , בריאות , חינוך וספורט . כל הארגונים הללו נזקקו ללקוחות כדי להוסיף ולהתקיים , ומקצתם , אלה שפעלו למטרות של רווח כספי , היו זקוקים לכך נואשות . כאשר מספר האוכלוסין גדול באופן מוחלט , ארגון ספורט , למשל , יכול להתקיים תקופה ארוכה בזכות עשרה אחוזים מן האוכלוסייה , ומפלגה פוליטית יכולה לפעול זמן רב עם פעילים מתנדבים שהם כארבעה-חמישה אחוזים בלבד מכלל הציבור ; מפעל המייצר בגדים או נעליים לצריכה המונית , וגם תאטרון המעלה מחזות בעלי רמה , יכולים להתפרנס מן הביקוש האפקטיבי של כעשרה עד עשרים אחוזים מן הציבור ; עיתון יומי במדינה בינונית מבחינת מספר תושביה , יכול להתקיים מן הביקוש של שמונה עד עשרה אחוזים מן האוכלוס...  אל הספר
מוסד ביאליק