5. המבנה החברתי הסקטוריאלי

. 5 המבנה החברתי הסקטוריאלי אלמלא היו הבריטים מעניקים אוטונומיה יחסית לשתי הקהילות הלאומיות שחיו בארץ , ליהודים ולערבים , או אילו נפתר הסכסוך הלאומי בשלבים מוקדמים יותר , ושתי הקהילות היו זוכות לריבונות בארצם המשותפת , לא היה יסוד לקיום מובהק כל כך של המבנה הסקטוריאלי . את מובהקותו ואת חיוניותו של מבנה זה יש לתלות בשירותים החברתיים , התרבותיים והכלכליים , שממשלת המנדט הבריטי לא סיפקה לתושבי הארץ , ושהנהגות הסקטורים ביקשו לנצל את הספקתם כדי לחזק את כוחם הסקטוריאלי , ולהגדיל את סיכוייהם להשפיע על דמות המדינה לכשתקום . עד כדי כך הגיע מצב הדברים בתקופת היישוב , שיהודי שביקש לקבל שירותים אלמנטריים הניתנים בדרך כלל על ידי הממשלה , היה יכול לבחור לשם כך בסקטור הנראה לו : הסקטורים עזרו בחיפוש עבודה , סיפקו שירותי חינוך , שיכון , תקשורת כתובה , רפואה ובנקאות , שירותי תרבות , תאטרון וספורט ואפילו שווקים לסחר קמעוני . אפשר לומר שהסקטורים היו לחבריהם גם בית וגם מקום עבודה , גם מפלגה וגם סביבת ידידים , גם משענת חברתית , כלכלית ורפואית וגם מרכז חינוכי ותרבותי , והם היו גם מקור השראה לבחירת דפוסי הצר...  אל הספר
מוסד ביאליק