4. מהם "סקטורים"?

. 4 מהם "סקטורים ? " לא כל הסקטורים ביישוב היהודי היו "מודרניים" במובן המקובל של המושג משום שהיו , כאמור , סקטורים שעיקר מהותם היה הבוז שרחשו חבריהם כלפי המודרניות , והדבקות שגילו בכל מה שהתקיים בעבר הרחוק . אף על פי כן , עצם קיום הסקטורים הוא ביטוי חד משמעי למודרניות של רוב היישוב היהודי בארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים . צמיחת המודרניות ניכרת , כידוע , באידאולוגיות ובחלומות הציבוריים למיניהם , שהוגשו לבני הדור ההוא , לבחירתו החופשית של כל אחד מהם , כדי שיגשימו את החלום הנבחר בכוחותיהם ובכוח כל הנענים לקריאה להצטרף אליהם . הסקטורים החברתיים שצמחו אז בארץ היו המטרות וגם המעשים שיהודי הארץ כבני אדם מודרגים מובהקים האמינו וידעו שיש בכוחם לעשות אותם — לשנות את העולם ולעשותו יפה יותר . החלומות הציבוריים לא נשארו בגדר חלום , אלא הם תורגמו להוויות חיים , והוויות החיים הללו היו "הסקטורים . " חברי הסקטורים ראו בסקטורים שלהם בראש ובראשונה את חזונם באשר לעתיד הראוי : "כך ראוי להיות העתיד , " כאילו אומרים חברי הסקטור ומצביעים על הסקטור שלהם , וכשהם אומרים "עתיד" הם מתכוונים לעתיד האומה כו...  אל הספר
מוסד ביאליק