3. אנשים־אחים אבל שונים מאוד

. 3 אנשים אחים אבל שונים מאוד הסתירה הזאת שבין שחזור העבר ובין בינוי העתיד היה בה לכאורה כדי להביא ברכה לתנועה הציונית , משום שרוב הציונים השיבו תשובה אחת על שלוש השאלות העולות ממנה : מהו תוכן זיקתם של היהודים בהווה לעבר המשותף שלהם ? מהו תוכן זיקתם של היהודים בהווה לעתיד המשותף שלהם ? מה יש לעשות עכשיו בשם העבר המשותף ולמען העתיד המשותף ? וזו התשובה האחת גם אם תשובה כללית מאוד : מזיקת כל היהודים לעברם מתבררת שייכותם לאותה אומה , האומה היהודית , וממנה גם ההכרה בשותפות הגורל היהודית . מהבנת המצב הבלתי נסבל של היהודים בהווה מתבררת אפוא השאיפה לכינון מדינת היהודים . קיום האומה היהודית נותן לה זכות להיות ריבונית במולדתה ההיסטורית , ארץ ישדאל . ועכשיו , בשם העבר המשותף ולמען העתיד הלאומי המשותף , צריך לבנות את ארץ-ישראל ולהכין בה את המסד לכינון מדינת היהודים . האחידות הזאת בתשובה הציונית היתה מקור כוח כלפי חוץ וכלפי פנים , ואפשר לתלות בה הישגים רבים . ואף על פי כן , התשובה האחת לכל שלוש השאלות היתה כללית מאוד ורבת פירושים , והפירושים היו שונים מאוד זה מזה , וגם האנשים שהחזיקו בפירושים האלה ...  אל הספר
מוסד ביאליק