כוונות האר"י

כוונות האר"י השפעתה ההולכת וגוברת של הקבלה בדורות שלאחר גירוש ספרד הביאה לידי אחידות גדולה בנוסח התפילה ולהתפשטותו גם לקהילות שמגורשי ספרד עצמם לא הגיעו אליהן ( כמו עירק , פרס ואסיה התיכונה - בוכרה , גרוזיה ועוד . ( השפעה מכרעת בנידון היתה לאר"י ולתלמידיו . האר '' י הקדוש ( האלהי , וי יצחק בן שלמה לוריא , הנחשב לגדול המקובלים , ירושלים - 1534 צפת ( 1572 כתב בעצמו רק מעט , אבל תלמידיו ( גורי האר"י , ( ובייחוד ר' חיים ויטל קאלאברזי ( בן יוסף , , ( 1620-1542 הפיצו את תורתו והשפיעו השפעה עצומה בכל קהילות ישראל . האר"י הסביר כי כשם שלירושלים של מטה יש שנים עשר שערים , כמתואר בנבואת יחזקאל ( מח ( 35 לעתיד לבוא , כך גם לירושלים של מעלה יש שנים עשר שערים . כל שער מכוון כנגד שבט אחד , שנוסח התפילה המיוחד שלו נוצר כדי להיכנס דרך השער שלו . נוסחי התפילה השונים הם כלי הביטוי של השבטים השונים והדרך הטובה ביותר עבורם להגיע אל "עיר ה "' ( יחזקאל - סוף . ( אולם במסכת שקלים ( ו ע"א ) מסופר שי"ג השתחוויות היו במקדש כנגד י"ג שערים . השער הי"ג נועד למי שאינו זוכר את שבטו ואינו יודע באיזה שער לבוא לחצר המל...  אל הספר
מכון מופ"ת