סיכום

סיכום ברור לי שהקורא ממתין עכשיו לפתרונות ; אחרי האבחון , הוא דורש תרופות . לאמתו של דבר לא זו הייתה כוונתי המקורית והספר היה אמור להסתיים כאן . לא הגיתי אותו כחיבור לצורכי מאבק ואף לא כחיפוש אחר פתרונות : הוא נולד מתוך חשיבה על כישלון מוסכם . בעיני רבים מאתנו , ששללו את פניה של אירופה במושבה , הכוונה לא הייתה כלל לשלול את אירופה בשלמותה . כל שקיווינו הוא שתכיר בזכויותינו , כשם שהיינו מוכנים לקבל את חובותינו וכשם שכבר שילמנו את חובנו לעתים קרובות כל כך . קיווינו בסך הכול להסדרה פשוטה של מצבנו ושל יחסינו עם אירופה . להפתעתנו הכואבת , גילינו אט אט , נוכחנו אט אט לדעת שהתקווה הזאת כוזבת . ביקשתי להבין ולהסביר מדוע . יעדי הראשוני היה לשעתק בשלמות ובמלוא אמתותם את דיוקנאותיהם של שני שחקני הדרמה הקולוניאלית , וכן היחס המחבר אותם . נדמה היה לי שמעולם לא הראו את הלכידות ואת התולדה של כל תפקיד , התולדה של האחד מתוך האחר והלכידות של היחס הקולוניאלי ; תולדת היחס הקולוניאלי על סמך המצב הקולוניאלי . אחר כך , מתוך מעשה , נגלו אליי בבת אחת הכרחיותו של אותו יחס , הכרחיות התפתחויותיו , הקלסתרים ההכרחיי...  אל הספר
כרמל