המרד...

המרד ... וכך מה עוד נותר לו לנכבש לעשות ? מאחר שאינו יכול לנטוש את מצבו מתוך הסכמה ותמימות דעים עם הכובש , הוא ינסה להשתחרר ממנו : הוא יתמרד . במקום להשתומם ממרירות הנכבשים , אפשר דווקא להיות מופתעים שאינן תדירות ואלימות יותר . לאמתו של דבר , הכובש מקפיד על כך : עיקור מתמיד של האליטות , הרס חוזר ונשנה של אלה המצליחות להגיח למרות הכול , באמצעות שוחד או דיכוי פוליטי ; שימוש בפרובוקציה כדי להפיל כל תנועה עממית ולרמוס אותה באלימות ובזריזות . ציינו את היסוסו של הנכבש , את חולשתה ואת עמימותה של תוקפנות הבאה מצדו של מנוצח הסוגד בעל כורחו למנצחו ; ציינו את התקווה ארוכת השנים שכל יכולתו של הכובש תלד בסופו של דבר טוב שלם . אך המרד הוא המוצא היחיד למצב הקולוניאלי שאינו אחיזת עיניים , והנכבש מגלה זאת במוקדם או במאוחר . מצבו מוחלט ותובע פתרון מוחלט - ניתוק ולא פשרה . הוא נעקר מעברו ועתידו נבלם , מסורותיו גוססות והוא מאבד תקווה לרכוש תרבות חדשה ו אין לו לא שפה , לא דגל , לא טכניקה , לא קיום לאומי ובין לאומי , לא זכויות ולא חובות : אין לו עוד לא קניין , לא ישות ולא תקווה . נוסף על כך , הפתרון נעשה דח...  אל הספר
כרמל