הדו־לשוניות הקולוניאלית...

הדו לשוניות הקולוניאלית ... הדו לשוניות הקולוניאלית מבטאת ומסמלת היטב את היקרעותו המהותית של הנכבש . הנכבש אינו ניצל מן הבורות אלא כדי ליפול אל תוך השניות הלשונית . אם מתמזל מזלו . לעולם לא יזכו רוב הנכבשים לשאת את סבלותיו של הדו לשוני הקולוניאלי . לעולם תעמוד לרשותם אך ורק שפת אמם , כלומר שפה שאינה כתובה , אינה נקראת ואינה מאפשרת אלא תרבות שבעל פה דלה ומוטלת בספק . אמנם קבוצות קטנות של מלומדים מתעקשות לטפח את שפת עמן , להנציח אותה בתפארתה הלמדנית העתיקה . אך צורות מעודנות אלו איבדו זה זמן רב כל מגע עם חיי היומיום , ונעשו אטומות לאדם מן הרחוב . הנכבש מתייחס אליהן כאל שרידים מקודשים ואל אותם זקני עדה כאל סהרורים החיים בחלום ישן . אילו עוד אפשר הדיבור בשפת האם אחיזה עכשווית בחיים החברתיים , אילו חצה את דלפקי המשרדים או הסדיר את תעבורת הדואר . אפילו לא . הבירוקרטיה , מנגנון המשפט , הטכניקה , כל אלה אינם מבינים אלא את שפת הכובש ואינם משתמשים אלא בה , ממש כמו אבני המיל , שלטי תחנות הרכבת או הרחובות ושוכרי התשלום . כשהוא מצויד אך ורק בשפתו היחידה , הנכבש זר בארצו שלו . בהקשר הקולוניאלי , הדו...  אל הספר
כרמל