הולדתו של המיתוס

הולדתו של המיתוס כשם שהבורגנות מציעה דימוי של הפרולטר , כך קיומו של הכובש תובע ומכתיב דימוי של הנכבש . אלה אמתלות שבלעדיהן התנהגותו של הכובש ואף זו של הבורגני , עצם קיומם , היו עלולים להיראות שערורייתיים . אך אנו מאיירים את הולכת השולל , דווקא מפני שהיא נוחה להם יתר על המידה . נביא לדוגמה , בדיוקן המאשים הזה , את תכונת העצלות . נדמה שאיש מן הכובשים - למן ליבריה [ במערב ] ועד לאוס [ במזרח , [ דרך ארצות המגךב — אינו חולק עליו . נקל לראות עד כמה אפיון זה נוח . הוא תופס מקום נכבד בדיאלקטיקה : הרמת קרנו של הכובש - השפלתו של הנכבש . נוסף על כך , הוא מועיל מבחינה כלכלית . עבודתו של הכובש היא הטיעון הטוב ביותר להצדקת זכות היתר שלו ; בטלתו של הנכבש היא הטיעון הטוב ביותר להצדקת דלותו . דיוקנו המיתי של הנכבש יכיל אפוא עצלות שלא תיאמן . דיוקן הכובש יכיל לעומתו את הנטייה הנעלה לפעולה . באותה נשימה , מתכוון הכובש לטעון שהעסקתו של הנכבש אינה רווחית במיוחד , דבר המתיר לשלם לו משכורות נלעגות . אפשר להתרשם שהכיבוש היה יוצא נשכר אילו עמד לרשותו כוח עבודה משכמו ומעלה . אין דבר בטוח פחות . הפועל המיומן הקי...  אל הספר
כרמל