המחילה העצמית

המחילה העצמית והנה הנגיעה הסופית . מאחר ששעבודו של הנכבש התגלה לכובש כשערורייתי , היה עליו להסבירו , ולא - היה נאלץ להסכים עם השערורייה ועם חוסר הביטחון שבקיומו . מכוח בנייה מחדש , הן של הנכבש והן של עצמו , הוא יצליח בהינף אחד גם להצטדק וגם להתעודד . כמי שנושא את ערכי התרבות וההיסטוריה , הוא מבצע משימה : הוא קיבל את הזכות הגדולה של הבא להאיר את חשכתו הבזויה של הנכבש . ואם התפקיד הזה מרעיף עליו יתרונות וכבוד , אין זה אלא מן הדין 1 הכיבוש לגיטימי , בכל מובניו והשלכותיו . ואולם מאחר שהשעבוד טבוע במהותו של הנכבש , והשליטה במהותו שלו , לא תהיה התרה . למנעמי טוהר המידות המתוגמל , הוא מוסיף את כורח חוקי הטבע . הכיבוש נצחי , הוא יכול לשקול את עתידו ללא כל דאגה . לאחר מכן , הכול יהיה אפשרי ויקבל משמעות חדשה . הקולוניאליסט יוכל להרשות לעצמו לחיות בשלווה יחסית , להיות מתחשב ואפילו נדיב . הנכבש לא יוכל להיות אלא אסיר תודה על שנתן לו את המגיע לו . וכאן נכנסת לתמונה הגישה הנפשית המפתיעה הקרויה פטרנליזם . הפטרנליסט הוא מי שמבקש להיות נדיב , מעבר לגזענות ולאי השוויון , לאחר שכבר התקבלו . אם נרצה , זו ...  אל הספר
כרמל