הפיתוי הפשיסטי

הפיתוי הפשיסטי כדי שהוא יוסיף להתקיים בתור קולוניאליסט , על מדינת האם להישאר כזאת לנצח . ובה במידה שהדבר תלוי בו , ניטיב להבין שהוא מתמסר למשימה הזאת בכל מאודו . אך אפשר לצעוד עוד צעד אחד קדימה . כך כל אומה קולוניאלית נושאת בחיקה את זרעי הפיתוי הפשיסטי . מהו הפשיזם , אם לא משטר דיכוי לטובת מעטים ? אלא שאין לכל המנגנון המנהלי והפוליטי של המושבה כל תכלית אחרת . יחסי האנוש נובעים בה מניצול קיצוני ביותר , המבוסס על אי השוויון והבוז , הנשען על סמכות המשטרה . למי שחווה אותו , אין כל ספק שהכיבוש הוא סוג של פשיזם . אין מה להשתומם כל כך אם מוסדות התלויים , ככלות הכול , בשלטון מרכזי ליברלי , יכולים להיות כה שונים מאלה שבמדינת האם . הצורה הרודנית הזאת , שמשטרים בדרך כלל דמוקרטיים עוטים במושבותיהם , אינה מופרכת אלא למראית עין : מאחר שהקולוניאליסט הוא המייצג אותם כלפי הנכבש , הם אינם יכולים לעטות כל צורה אחרת . גם העובדה שהפשיזם הקולוניאלי רק בקושי מגביל את עצמו למושבה , אין בה כדי להפתיע . סרטן אינו מבקש אלא להתפשט . הקולוניאליסט אינו יכול אלא לתמוך בממשלות ובמגמות של דיכוי וראקציה , או לכל הפחות ...  אל הספר
כרמל