שני הדיוקנאות

שני הדיוקנאות וכך ההצטדקות הזאת מוליכה למעין בנייה מחדש אידאלית של שני גיבורי הדרמה הקולוניאלית . אין קל מללקט יחד את תוויהם המשוערים של שני הדיוקנאות , כפי שהקולוניאליסט מציע אותם . די יהיה בשהייה קצרה במושבה , בשיחות אחדות , או בפשטות , בדפדוף מהיר בעיתונות או ברומנים הקרויים קולוניאליים . כפי שעוד נראה , לשתי התמונות הללו יש השלכות . תמונת הנכבש , כפי שהיא מצטיירת בעיני הכובש וכפי שתביעותיו מכתיבות אותה , הנפוצה במושבה ולפעמים גם בעולם , בזכות עיתוניו וספרותו , סופה שהיא משפיעה , באופן מסוים , על 5 התנהגותו ומכאן גם על דיוקנו האמתי של הנכבש . כמו כן , הדרך שבה הקולוניאליסט מבקש לראות את עצמו ממלאת תפקיד מכריע בגיבוש דיוקנו הסופי . שהרי אין מדובר בהצטרפות אינטלקטואלית כפשוטה , אלא בבחירתו של סגנון חיים שלם . האדם הזה , העשוי להתגלות כידיד רגיש וכאב אוהב , שבמדינת האם בזכות מצבו החברתי , סביבתו המשפחתית וידידויותיו הטבעיות , יכול היה להיות דמוקרט , יהפוך לבטח לשמרן , לראקציונר , ואפילו לפשיסט קולוניאלי . אין הוא ראו חלקו השני של הספר : "דיוקן הנכבש . "  אל הספר
כרמל