תסביכו של נרון קיסר

תסביכו של נרון קיסר ... כמו כן , על כל כובש להתפשר עם מצבו האובייקטיווי ועם יחסי האנוש הנובעים ממנו . כי הגם שהוא בחר לתת יד למעשה הכיבוש , לא ביטל הקולוניאליסט , בעקבות זאת , את הקשיים האובייקטיוויים . מצב הכיבוש מכתיב לכל כובש נתונים כלכליים , פוליטיים ורגשיים , שהוא יכול למרוד בהם , אך לעולם לא יצליח לנטוש אותם , מפני שהם עצמם ממהותו של הכיבוש . ועד מהרה , הכובש מגלה את עמימותו שלו . כשהוא משלים עם היותו כובש , הקולוניאליסט משלים בה בעת עם מנת הקלון הכרוכה בתפקיד הזה , בעיני האחרים כבעיניו , גם אם הוא החליט להתנער מכך . אין בהחלטה הזאת כדי להביא אותו אל שלוות הנפש . להפך , הוא ישקיע מאמץ ניכר בהתגברות על אותה העמימות , ובכך יספק לנו אמצעי יעיל להבנתו . ולו אך היה הכובש משוכנע בצדקתו , ייתכן שיחסי האנוש במושבה היו טובים יותר , ומעיקים פחות בעבור הנכבש . למעשה , הבעיה הניצבת לפני הכובש המתכחש לעצמו דומה לזו הניצבת לפני הכובש המשלים עם עצמו . הפתרונות הם הנבדלים : זה של הכובש המשלים עם עצמו הופך אותו לקולוניאליסט בלא דרך חזרה . מן ההשלמה הזאת עם עצמו ועם מצבו , נובעים אמנם אפיונים אחדי...  אל הספר
כרמל