מרומי כיבוש אחרים

מרומי כיבוש אחרים ושוב , מצבם המוחשי , הן הכלכלי והן הפסיכולוגי , במסגרת תשלובת הכיבוש וביחס לנכבשים מזה ולכובשים מזה , הוא שישקף את דמותם של הקולקטיבים האנושיים האחרים ; אלה שאינם כובשים ואינם נכבשים . מדובר בבני הלאום של המעצמות האחרות ( איטלקים ומלטים היושבים בתוניסיה , ( המועמדים להתבוללות ( רוב היהודים ) והמתבוללים הטריים ( קורסיקאים בתוניסיה , ספרדים באלג'יריה . ( אפשר להוסיף עליהם גם את פקידי השלטון שגויסו מקרב הנכבשים עצמם . עוניים של האיטלקים או של המלטים כה גדול , שנראה מגוחך לדבר במקרה זה על זכויות יתר . עם זאת , אף כי לעתים קרובות הם עלובים למדי , הפירורים המוענקים להם , בבלי דעת , תורמים להיותם נבדלים ונפרדים באופן חד מן הנכבשים . מתוך שהם זוכים להעדפה מסוימת על פני ההמונים הכבושים , הם נוטים לקיים אתם יחסים בנוסח כובש נכבש . בה בעת , מאחר שהם אינם חופפים לקבוצה הכובשת , ומאחר שהם אינם ממלאים את אותו התפקיד בתשלובת הכיבוש , כל אחד מהם נבדל ממנה בדרך משלו . אפשר לפענח בקלות את כל הדקויות האלה מתוך ניתוח יחסיהם למעשה הכיבוש . אמנם איטלקיי תוניסיה חשקו תמיד בזכויות היתר המשפט...  אל הספר
כרמל