הכובש הקטן

הכובש הקטן בטרם נראה כיצד שלוש התגליות האלה - רווח , זכות יתר , עושק - שלוש התקדמויותיה של תודעת הכובש , יעצבו את דמותו , ונבחן כיצד המועמד להתיישבות הופך לכובש או אף לקולוניאליסט , יש להשיב לטענה רווחת : המושבה , כך נוהגים לומר , אינה כוללת אך ורק מתיישבים . האם אפשר לדבר על זכויות יתר בנוגע לעובדי הרכבת , לפקידים מן הדרג הבינוני ואף לחקלאים הזעירים , החייבים לחשב כדי לחיות ממש כפי שעושים זאת דומיהם במדינת האם ... ? כדי להסכים על מינוח נוח , הבה נבחין בין המתיישב , הכובש והקולוניאליסט . המתיישב אמור להיות האירופי החי במושבה , אך ללא זכויות יתר , שתנאי חייו אינם עולים על אלה של נכבש בעל מעמד כלכלי וחברתי שווה ערך . מטעמי אופי , או מתוך אמונה מוסרית , המתיישב אמור להיות האירופי המתחשב , שלא יתנהג כלפי הנכבש כפי שעושה זאת הכובש . ובכן ! הבה נאמר זאת מיד , למרות קיצוניותה המדומה של הטענה : מתיישב שכזה אינו קיים , מפני שכל האירופים במושבות מיוחסים . אמנם , לא כל האירופים במושבות שליטים , לא כולם נהנים מעשרות אלפי דונמים ולא כולם מנהלים מנגנונים . רבים מהם אפילו נופלים קרבן לאדוני הכיבוש . ...  אל הספר
כרמל