משמעות המסע למושבות

משמעות המסע למושבות יש מי שעדיין נהנים , מדי פעם , להציג את הכובש כגבר גבה קומה , צרוב שמש , נעול מגפי שדה , נשען על את - כזה שאינו נרתע מלהשתתף במלאכה , ובתוך כך צופה למרחוק , לעבר אופק אדמותיו ; וכשאינו נלחם נגד הטבע , הוא מתמסר לאנשים , מרפא את החולים ומפיץ את התרבות , הרפתקן אצילי , ככלות הכול חלוץ . איני יודע אם התמונה העממית הזאת תאמה אי פעם מציאות כלשהי , או שמא היא מצטמצמת להדפסים שעל גבי שטרי הבנקים הקולוניאליים . את מניעיו הכלכליים של המפעל הקולוניאלי חושפים היום כל ההיסטוריונים של הכיבוש ; איש אינו מאמין עוד לשליחותו התרבותית והמוסרית , ולו המקורית , של הכובש . מכל מקום , בימינו , היציאה למושבה אינה בחירה במאבק חסר ודאות , שתרים אחריו דווקא בשל סכנותיו , היא אינה התפתות להרפתקה , אלא לחיים קלים יותר . די לשאול , דרך אגב , את האירופי היושב במושבות : מה הניע אותו לעזוב את מולדתו , ולאחר מכן ובעיקר , מה הניע אותו להתמיד בגלותו ? קורה שהוא גם מדבר על הרפתקה , על ציוריות , על שינוי נוף ואווירה . אך מדוע לא חיפש אותם בארצות ערב , או בפשטות במרכז אירופה , במקומות שבהם אין מדברים את...  אל הספר
כרמל