הקדמת המחבר למהדורת 1966

הקדמת המחבר למהדורת * 1966 אשקר אם אומר שקלטתי מן ההתחלה את מלוא משמעותו של הספר הזה . בזמנו כתבתי את הרומן הראשון , נציב המלח , ** שסיפר את חייה של דמות מובילה , כדי לנסות לכוון את עצמי בחיי שלי . אך משגיליתי , לעומת זאת , שאי אפשר לממש עד תום את חייו של אדם בצפון אפריקה דאז , ניסיתי למצוא מוצא דרך הנישואים *** המעורבים . זה היה סיפורי הגר , שהסתיים בכישלון נוסף . תליתי באותה עת תקוות רבות בזוגיות , הנראית לי עדיין כאחת מצורות האושר האיתנות ביותר של האדם ; אולי פתרונה האמתי של הבדידות . אך בה בעת גיליתי שהזוג אינו תא מבודד , נווה מדבר יש להבהיר כבר עתה שלכל אורך הספר לצורך תרגום המילים , colonise , colonisation coionisateur , נבחרו בהתאמה המילים כובש , נכבש , כיבוש . לעומת זאת , לתרגום המילים 1 colon colonial ( כשם עצם , ( המייצגות "דמויות ביניים" בתהליך הכיבוש , נבחרה המילה מתיישב . שלוש סיבות להכרעה זו . ראשית , אלבר ממי מגולל לפנינו תפיסה נוקבת וחד משמעית בנוגע למהות פועלה של צרפת בצפון אפריקה ובאפריקה השחורה באותן שנים , ובמקום שבו אנו "מכבסים מילים" " ) התנחלות , " "חלוציות חדש...  אל הספר
כרמל