דיוקן הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש

א ל ב ר ממי אלבר ממי דיוקן הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש הקדמה מאת ז'אן פול סארטר אלבר ממי דיוקן הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש הקדמה מאת ז'אן פול סארטר תרגם מצרפתית אבנר להב אחרית דבר דניס שרביט Albert Memmi precede de Portrait du colonisateur Portrait du colonise Preface de Jean-Paul Sartre עריכת לשון דפנה לביא Centre national du livre Ouvrage publie avec le concours du Ministere francais de la culture - Institut frangais de Tel-Aviv - Programme Eliezer Ben Yehuda Ouvrage publie avec le soutien de l'ambassade de France en Israel - מסת"ב 965-407-577-6 © Editions Gallimard , 1985 © זכויות ההוצאה העברית שמורות להוצאת כרמל ת"ד . 43092 ירושלים www . carmelph . co . il תשס"ה Printed in Israel 2005 /  אל הספר
כרמל