לקריאה נוספת

לקה'אה נו 00 ת אחיטוב , נ ' . ( 2001 ) עולם ללא סודות . תל אביגל עם עובד . אייל , נ' . ( 2001 ) החיים כנהר . תל אביב : ידיעות אחרונות . אנוך , מ' . ( 2000 ) אמצענות . תל אביב : מטר . בן סימון , ד' . ( 2001 ) עסקה אפלה בדרום . תל אביב : כתר . ברטל , י' . ( 2002 ) העגלה המלאה . ירושלים : מגנס . בריג'ס , ג ' . ( 2001 ) חוכמת הכאוס . תל אביב.- עם עובד . בריק , י ' . ( 2002 ) הפוליטיקה של הזקנה . תל אביב : הקיבוץ המאוחד . ברלין , י' . ( 2001 ) שורשי הרומנטיקה . תל אביב : עם עובד . גולדברגר , ד' ( עורך ראשי ) . ( 1996 ) הפעלופדיה - אנציקלופדיה לפעילות חברתית , כרך ט ' ע"מ 92 , 85 , 78 , 70 , 62 , 58 , 42 תל אביב : ידיעות אחרונות ספרי חמד . גידנס , א' . ( 2000 ) הדרך השלישית . תל אביב : ידיעות אחרונות . דבור , ג ' . ( 2001 ) חכרת הראווה . תל אביב : בבך . דרוקר , פ ' . ( 2000 ) אתגרי הניהול במאה ה . 21- תל אביב : מטר . האמל , ג ' . ( 2001 ) . להנהי ג את המהפכה . תל אביב : מטר . הייפליק , ל' . ( 2000 ) כיצד ומדוע מזדקנים . תל אביב : מגנס . וייט , ג ' . ( 2000 ) החינוך וקץ עידן העבודה . תל אביב ...  אל הספר
מכון מופ"ת