מקורות

מקורות איכילו ב , א י . ( 2002 ) הפעלת תלמידים בקהילה בתוך : חינוך לאזרחות בדמוקרטיה . תל אביב : אוניברסיטת תל אביב , בית הספר לחינוך . בובר , מ' . ( 1980 ) על המעשה החינוכי . בסוד שיר : ! על האדם ועמדתו נוכח ההוויה , ירושלים : מוסד ביאליק . בר-לב , מ ' . ( 1994 ) ילדים בין שני עולמות . ממד , . 2 ברלין , י ' . ( 1971 ) שתי תפישות של חירות בארבע מסות על החירות . תל אביב : הוצאת רשפים . הארגון העולמי לתרבות הפנאי והנופש . ( 2001 ) נייר עמדה . חינוך לפנאי ונוער בסיכון . ב www . education . gov . il / sport / win 080 l _ 09 . htm . זלדה . ( 1971 ) פנאי : הכרמל האי נראה . הוצאת הקיבוץ המאוחד . כץ , א , ' האז , ה , ' גורכיץ , מ , ' ויץ , ש , ' אדוני , ח , ' שיף , מ , ' גולדברג , ד ' . ( 1992 ) תרבות הפנאי כישראל . תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית . 1990-19 / 0 ירושלים : מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי . סאראמאגו , ז ' . ( 1996 ) רפסודת האבן . הוצאת הקיבוץ המאוחד . ( בעריכת מנחם פרי , תרגום : מרים טבעון . ( סארטר , ז " פ . ( 1990 ) האקסיסטנציאליזם הוא הומניזם . ירושלים . כרמל . פישר , א ' . ( 199...  אל הספר
מכון מופ"ת