הצעות לפעילויות

הצעות לפעילויות א . איבוד הגישות השונות ל 0 וג"ת הפנאי שלב אי : רקע - על השולחנות מאמרים העוסקים בסוגיית הפנאי . הסטודנטים יקבלו דפים שעליהם שירה של המשוררת זלדה ... " ) היה לנו אוצר סמוי של פנאי ( " ... אשר הובא בפתח החוברת . ברקע מתנגן השיר בביצוע חוה אלברשטיין . המנחה פותח בשיחה על השיר של זלדה סביב השאלה מהו פנאי בעיני כל אחד מהנוכחים . שלב ב : ' הסטודנטים מתבקשים לתאר את הפנאי שלהם על ידי אסוציאציות , מילים נרדפות ו / או מטפורות ודימויים . הצעותיהם נרשמות על הלוח ומתנהל דיון סביב הדברים שהועלו , סוגי הפנאי , מהות הפנאי , נושאי הפנאי וכדומה . במהלך הדיון יוכל המנחה להציג , בעקבות דברי הסטודנטים , גישות ותפיסות שונות של הפנאי מתוך הרקע התאורטי שביחידת ההוראה ומחומר מומלץ נוסף . שלב א : פעילות זו פותחת את המפגש בהצפה של כל הקשור אסוציאטיבית עם מושג הפנא . > המנחה מבקש מהמשתתפים ליצור קטגוריות מהרשימות המוצגות על הלוח . כל אחת מהקטגוריות מייצגת תפיסה שונה לגבי מהות הפנאי ומקומו בחיינו .  אל הספר
מכון מופ"ת