מבוא

מבוא להלן מוצעות פעילויות המספקות את הגורם החווייתי וההתנסותי בלימוד הנושא ומאפשרות עיבוד פעיל של הסוגיות המועלות בו . מומלץ לשמור על סדרן של הפעילויות , כיוון שהן תוכננו כרצף בעל משמעות .  אל הספר
מכון מופ"ת