מהכיתה לשכונה - פנאי קהילתי

מהכ'תה לשכונה - פנא' קה'לת' אשר משיח סוגיית הפנאי היא אחת הסוגיות המרכזיות שעמן מתמודדת הקהילה . האיזון הקיומי הנכון בחייו של הפרט בין עבודה , משפחה ופנאי נמצא בזיקה ליכולתה של הקהילה לזמן לאנשיה מגוון אפשרויות למיצוי הפוטנציאל שלהם . מערכת הפנאי הקהילתי מורכבת מתת מערכות ציבוריות , פרטיות ומסחריות . שיתוף ומיזוג בין כל תת המערכות ולא תחרות , הם האלמנטים המרכזיים להצלחה בתהליך תכנון הפנאי הקהילתי . ככל שהגופים הפרטיים , המסחריים והציבוריים ימזגו כוחות ומשאבים לתכנון הפנאי , כך יהיה ההיצע עשיר , מגוון ואיכותי יותר . בחלק מן הקהילות נעשים ניסיונות שונים לתאם בין תת המערכות בתכנון הפנאי , אך אלה , לא אחת , עולים בתוהו . הצורך בייצוג ענייני הקהילה בתחום הפנאי ובהשקעת מחשבה מכוונת בתכנון הפנאי בא במיוחד לידי ביטוי , כאשר בונים ומפתחים קהילה חדשה . תכנון ומתן שירותים קהילתיים בתחום הפנאי מחייבים חלוקה מתאימה של משאבים . לתכניות של סוכני פעילויות פנאי יש השפעה ישירה על תכנון פעילויות בבתי ספר , באזורי מגורים , בתחום תכנון נתיבי תנועה ואזורי חניה , ובכל מה שקשור לפארקים , לגנים ולשטחים ירוקים ...  אל הספר
מכון מופ"ת