פרק ראשון: עשר דרכים להטמעת חינוך לפנאי במערכת הלימודים

9 רק ראשון : vuy ' JIT להםמי ^ ת רו'נוך לפנאי במערפת הלימודים 0 רדכי בר'לב , קורץ 00 ק 0 ור פרק זה מציע עשר דרכים מגוונות להטמעת הפנאי במערכת החינוך . ההתייחסות לנושא זה נעשית בזיקה לפרט , לחברה ולמשפחה . . 1 הכשרת מורים לחינוך לפנאי יש צורך להטמיע את החינוך לפנאי כמרכיב במערכת הלימודים במוסדות להכשרת מורים , כולל חשיבה תאורטית ופעילות מחקרית . סטודנטים להוראה שייקחו חלק בתכנית כזו יוכלו להכיר את הפנאי דרך חוויותיהם האישיות . המורים במכללה יעודדו אותם לפתח סגנונות הוראה גמישים ולאמץ שיטות הוראה מגוונות ברוח החינוך הבלתי פורמלי . . 2 הכשרה בתוך בית הספר חשוב ללוות את תכניות החינוך לפנאי בתכנית השתלמות בית ספרית למורים . בהשתלמות זו המורים יהיו מעורבים בבניית תכנית להטמעת החינוך לפנאי בבית ספרם , שתתמקד בצורכי התלמידים ובצורכי המורים . השתתפות המורים בבניית התכנית תגביר את מעורבותם ואת אחריותם וכך תעמיק את הליך השינוי בבית הספר . הצורך בחידוש ובהתחדשות מתמידים בחינוך לפנאי מחייב שיטת הכשרה מסוג זה . . 3 צריכה שוויונית מערכת החינוך חייבת לחשוף את אפשרויות הפנאי לכל אוכלוסיית בית הספר ול...  אל הספר
מכון מופ"ת