מבוא

מבוא רוב פעילות הפנאי מתרחשת מחוץ לבית הספר במסגרת המשפחה , השכונה , הרחוב , ה"חברה " ותנועות הנוער . אנו גורסים שבית הספר חייב להפוך לציר המרכזי בחינוך לפנאי . עיסוקי הפנאי מעשירים את הלמידה ותורמים למרקם החברתי של התלמידים ולמימושם העצמי . אנו מאמינים שבתי ספר ומורים שיאמצו תפיסה זו יוכלו להסתייע בה כדי ליצור סביבת לימוד ייחודית , מפרה ומעשירה . בשנת 1994 פרסם הארגון העולמי לפנאי ונופש שבעה עקרונות ליישום חינוך לפנאי במסגרת בית הספר : ( WLRA , 1994 ) ? חינוך לפנאי הוא חלק מרכזי בכל שלב של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי . ? הפוטנציאל לפנאי טמון בכל נושא במערכת החינוך וחייב להיות מוגדר בבהירות . ? כל נושא לימודי חייב לכלול חלק ממרכיבי הפנאי . ? נושא הפנאי חייב להיות כלול בכל הפעילויות החינוכיות והתרבותיות בבית הספר ומחוצה לו . יש להחדיר את הניסיון הבין-תרבותי של הפנאי לתוך התהליך החינוכי . ? יש לקדם הנאה ללא פחד או כישלון על ידי החדרת עקרונות של "ניסוי וטעייה" בפעילויות פנאי שונות . ? מגוון רחב של צוותים חייב לעזור בהחדרת העקרונות האלו לתוך המערכת ; מורים , יועצים ומומחים חיצוניים המתמחי...  אל הספר
מכון מופ"ת