פרק ראשון: הגישות השונות לנושא הפנאי

9 רק ראשון : הגישות השונות לנושא הפנאי אשר משיח , קור'ן 00 ק 0 וי , אורל רונן הגדר / ח . הפנאי וובלן ( veblen , 1955 ) הגדיר את הפנאי כ"צריכת זמן ללא תפוקה . " לדעתו , שני ההבדלים המהותיים בין פעילות הפנאי לפעילות בעבודה נעוצים בייעוד הפעילות וביכולת התפוקה שלה . כיוון שפעילות הפנאי אינה מניבה תוצרים בעלי ערך כלכלי , הרי שמראש היא נתפסת כנחלתם של העשירים . וובלן סרטט בהגדרתו שלוש זוויות ראייה להגדרת הפנאי אשר מאוחר יותר התפתחו לתפיסות המרכזיות של מהות הפנאי : ? פנאי הוא פונקציה כלשהי של זמן ; ? פנאי הוא פונקציה של מצב קיומי שמעורבים בו חופש ויכולת קבלת החלטות ; ? פנאי הוא פעילות שאינה עבודה . חוקרים אחרים , מאוחר יותר , הציעו הגדרות נוספות . קראוס ( kraus , 1994 ) הציג ארבע משמעויות מקובלות לפנאי , שכל אחת מהן מייצגת תפיסה שונה לחלוטין של אותו מושג ? .- פנאי הוא מצב של חופש ; ? הפנאי הוא תלוי מעמד חברתי ; ? פנאי הוא זמן פנוי מעבודה ומעיסוקי קיום . קפלן ( kaplan , 1975 ) הציג שש הגדרות שונות לפנאי , הנובעות מן המשמעויות המקובלות . החידוש בתפיסתו של קפלן הוא הנחות או גישות יסוד שונות ש...  אל הספר
מכון מופ"ת