מבוא

מבוא חשיבותו של הפנאי בחברה בת זמננו עולה ומתבהרת ככל שיותר מזמנו של הפרט נתון לשליטתו ולאחריותו . החברה המודרנית שינתה ללא היכר את מערך חלוקת הזמן של היחיד ואיפשרה לו יותר זמן פנוי . ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית , קיצור שעות העבודה , הגבלת גיל תחילת העבודה , חוקי הפרישה והפנסיה , הארכת תוחלת החיים וההיצע הרחב של מקורות בילוי והנאה - כל אלה הם חלק מהסיבות לשינוי מהפכני זה . זהו שינוי שמלווה בשינוי ביחס הערכי לעבודה ולפנאי , ובהכרה בחשיבותו של הפנאי בחברה המערבית . y 1 T » חינוך 'לפנאי ? הגישה הפוסט-מודרניסטית תופסת את הפנאי במהותו כפוטנציאל העומד לרשותו של הפרט . תפקידה של מערכת החינוך בעידן הפוסט-מודרניסטי הוא להכשיר את האדם לניצול אופטימלי של הפנאי שלו . בעבר , כשהעבודה עמדה במרכז חיי האדם , נדרשה מערכת החינוך להכשיר תלמידים שבבגרותם יהיו עובדים יעילים ותורמים . היום , כשהפנאי תופס מקום מרכזי בחיי האדם , מערכת החינוך נדרשת ( יותר ויותר ) להכשיר את התלמידים גם למיצוי מרבי של הפנאי . הגבולות בין הפנאי לעבודה הולכים ומיטשטשים , הן ברמה הפיזית - כמקום העבודה - וחשוב יותר , ברמת המעורבות ו...  אל הספר
מכון מופ"ת