עיון ומחקר

עיון ומחקר אבן , יוסף . ( 1978 ) מילון מונחי הספודת . ירושלים : האוניברסיטה העברית אקדמון . אבן , יוסף . ( 1979 ) הדמלת נסיפליל . / תל-אביב : ספרית פועלים . אבן-שושן , אברהם . ( 1981 ) קונקוררנציה חרשה לי / לרד' נביאים וגל / לבית . ירושלים : קרית ספר . אוארבך , אריך . ( 1969 ) ממדס - התגלמות המציאות בספרות המערב ( תרגום : ברוך קרוא . ( ירושלים : מוסד ביאליק . אופק , אוריאל . ( 1988 ) ספרות הילדים העברית ( א , ' ב . 1948-1900 ( ' תל-אביב : דביר . אורבך , לילי . ( 2001 ) מעשיות האחים גרים : עלילה , נקודת תצפית , מוקד , סגנון . מעגלי קריאה . 22-4 , 27 אילני , בת שבע ו-וולמן , אורית . ( 1999 ) מתמטיקה בשירות האמן . Escher מספד חזק - כתב עת להוראת מתמטיקה ננית ספד יסלדי , . 30-23 , 17 אלטר רוברט , אורי . ( 2001 ) הנאות הקריאה בעיד / האידיאולוגי ( תרגום : דוד שחם . ( חיפה : אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן . אלמוג , גאולה וברוך , מירי . ( 1996 ) דאנדים בסיפורת לילדים . תל-אביב : מכון מופ"ת . אלקד-להמן , אילנה . ( 1987 ) "האם אשה , אולי ילדה " ? עיון משווה בשירי נורית זרחי לילדים ולמבוגרים . עיוני...  אל הספר
מכון מופ"ת