יצירות

יצירות אובידיוס פולביוס . ( 1965 ) מטמורפוזות ( תרגום : שלמה דיקמן . ( ירושלים : מוסד ביאליק . או'דל , סקוט . ( 1986 ) קתלין , אנא , שובי הביתה ( תרגום : שלומית נווה-פרי . ( תל-אביב : זמורה ביתן . אטווד , מרגרט . ( 2005 ) פנלופאה - המיתוס של פנלופה לאלדיסאלס ( תרגום : שרון פרמינגר . ( תל-אביב : ידיעות אחרונות . אנדרסן , הנס כריסטיאן . ( 1985 ) אגרות אנררסן ( 69-49 ) ( תרגום : אהרן אמיר . ( רמת-גן : מסדה . אפרת , ישראל . ( 1980 ) קיצי השרופים דלננים על גגי . ירושלים ותל-אביב : דביר . בולגקוב , מיכאיל . ( 2000 ) האמן ומרגריטה ( תרגום : פטר קריקסונוב . ( תל-אביב : משכל , ספרי עליית הגג . ביאליק , חיים נחמן . ( 1935 ) דנדים שבעל-פה . תל-אביב : דביר . ביאליק , חיים נחמן ( תשכ"א . ( שידים ופזמונות לבלרים . תל-אביב : דביר . ביאליק , חיים נחמן ( תשכ"ה . ( ויהי הילם . תל-אביב : דביר . ביאליק , חיים נחמן ( תשכ"ח . ( כל כתני ח"נ ביאליק . תל-אביב : דביר . ביאליק , חיים נחמן ורבניצקי , יהושע חנא . ( 1956 ) ספר האגדה . תל-אביב : דביר . ברדוגו , סמי . ( 1999 ) ילדה שחורה . תל-אביב : בבל . גולדברג , ל...  אל הספר
מכון מופ"ת