פעילויות לספר ולסרט "השעות"

0 עילויות לס 9 ר ולסרט "השעות" הפעילויות הבאות נועדו להפגיש את הלומדים עם אינטרטקסטואליות בקולנוע ועם התופעות של "כתיבה מחדש" ו"קריאה מחדש" במופע של אינטרטקסטואליות , וכן לעורר חשיבה ביקורתית עליהן . נוסף לכך הלומדים יבחנו מושגים כמו מקוריות , חיקוי , גנבה ספרותית ושכפול , יבססו הרגלי קישור בין טקסטים ויחשבו על אסטרטגיות אפשריות לכינון קשרים אינטרטקסטואליים . אפשר להתחיל את הוראת היצירה בצפייה בסרט "השעות . " אפשרות נוספת מובאת להלן בפעילות '" השעות : ' כתיבה , קריאה . " הסרט מאפשר חוויה של הנאה , שהיא פתח למוטיבציה לקרוא טקסטים שאינם קלים לקריאה . הקליטה החזותית של היצירה מקלה על הלומד את הקריאה בספר ומאפשרת לו לזהות בקלות את חלקיו , את התשתיות שבו ואת הזיקות שבין החלקים . באמצעות הצפייה אפשר לעודד התבוננות בדמויות מנקודות מבט שונות : הזדהות , אמפתיה , ביקורת . הסרט עשוי להקל על הלומדים את ההתייחסות לסוגיית הכתיבה ולהיבטים ארספואטיים שונים , כגון : מיהו האמן , מה תובעת ממנו האמנות , אישה כאמנית לעומת גבר כאמן , ההתקבלות על ידי הסביבה , מה מציאותי ואמיתי יותר - החיים או ייצוגם באמנות ....  אל הספר
מכון מופ"ת