בין וולף לקנינגהם

בין וולף לקבינגהם אפשר לסכם את היחסים בין "השעות" מאת קנינגהם לבין "מרת דאלוויי" מאת וולף וטקסטים נוספים שלה בעזרה המודל של שריג ( 2002 ) המובא בפרק המבוא . . 1 קיימת זיקה אידאית ופואטית הדוקה בין הטקסט של קנינגהם לטקסטים שאליהם הוא מתייחס . הטקסט שלו הוא סוג של הומאד לסגנון כתיבתה של וולף , ולא רק חיקוי שלו . . 2 רמת ההקבלה והשינוי בין הטקסטים מורכבת : הסיפור של קנינגהם מקביל ל"מרת דאלוויי" של וירג'יניה וולף בפרטים רבים בעלילה ובעיצוב , שחלקם מובאים בשינוי או בהיפוך . . 3 יצירתו החדשה של קנינגהם מתייחסת ליצירתה של וולף תוך הרחבה ( אלבורציה ) שלה : יש בה פיתוח נרחב ועמוק של מרכיבים טקסטואליים המובאים אצל וולף . במינוח של שריג : הטקסט התחתי משוקע באופן מורכב ומתוכנן בטקסט העילי . . 4 ההתייחסות של הטקסט העילי לטקסט התחתי גלויה ומוצהרת : הטקסט העילי מאזכר במישרין ובבירור את הטקסט התחתי , כולל ציטוט קטעים מספרה של וולף בספרו של קנינגהם . הקורא נדרש להתייחסות אינטרטקסטואלית כתנאי מוקדם לקריאה . בהקשר האינטרא-טקםטואלי של "השעות , " ובהקשר האינטרטקסטואלי בין "השעות" ל"מרת דאלוויי , " נבנות מח...  אל הספר
מכון מופ"ת